Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk aan de zuidelijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De wijk grenst direct aan de dorpskern van Heiloo. In Zuiderloo mogen ongeveer 550 woningen worden gerealiseerd. De inrichting is duurzaam en de woonomgeving krijgt een duidelijk groen karakter. De wijk biedt vele mogelijkheden.


 

Fase 2 Zuiderloo

Timpaan en BPD zijn druk bezig met de ontwikkelingen van nieuwe deelplannen in Zuiderloo. Naar verwachting starten beide ontwikkelaars in de eerste helft van 2017 met de verkoop van een nieuwe fase in Zuiderloo.

BPD houdt op 14 februari een verkoopmanifestatie voor 18 woningen in Zuiderloo. Dit vindt plaats van 18:30 - 20:00 uur in het Fletcherhotel, Kennemerstraatweg 425, Heiloo. Meer informatie vind je op de website nieuwbouw-zuiderloo.nl

Ook Timpaan werkt aan de ontwikkeling van het tweede deelplan. Hier realiseren zij ruim 80 woningen, verdeeld over verschillende typen. De impressie van het concept verkavelingsplan laat zien dat hoe de nieuwe wijk er ongeveer uit komt te zien. Het plan ligt ten zuidoosten van deelplan De Linde.

Nadat de omgevingsvergunningen rond zijn, start Timpaan met de verkoop. De verwachting is dat dit plaatsvindt in het teweede kwartaal van 2017.