Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk aan de zuidelijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De wijk grenst direct aan de dorpskern van Heiloo. In Zuiderloo mogen ongeveer 550 woningen worden gerealiseerd. De inrichting is duurzaam en de woonomgeving krijgt een duidelijk groen karakter. De wijk biedt vele mogelijkheden.


 

Fase 2 Zuiderloo

Timpaan en BPD zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe deelplannen in Zuiderloo. De verkoop  van van de woningen fase 2 Zuiderloo zijn gestart op 12  en 14 juni 2017.

BPD realiseert 30 woningen in Zuiderloo. Meer informatie vind je op de website nieuwbouw-zuiderloo.nl

Ook Timpaan werkt aan de ontwikkeling van het tweede deelplan. Hier realiseren zij ruim 80 woningen, verdeeld over verschillende typen. De impressie van het concept verkavelingsplan laat zien dat hoe de nieuwe wijk er ongeveer uit komt te zien. Het plan ligt ten zuidoosten van deelplan De Linde.

Op 12 juni 2017 is Timpaan gestart met de verkoop van 63 woningen Meer informatie: /heiloo-zuiderloo.nl/

juni 2017