Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Opnieuw archeologisch onderzoek in Zuiderloo

De Erfgoedwet verplicht grondeigenaren tot archeologisch onderzoek voordat gronden geschikt gemaakt worden voor bouwwerkzaamheden.

Ter voorbereiding op bouwfase 2 vindt daarom sinds 23 augustus weer archeologisch onderzoek in Zuiderloo plaats. Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) wordt het onderzoek uit. De werkzaamheden zijn gestart ter hoogte van de Spanjaardslaan. De totale duur van het onderzoek is op dit moment niet te geven, dat is afhankelijk dan wat er wordt aangetroffen. Er is een onderzoeksperiode van ongeveer 2 maanden gepland.

 

Methode van onderzoek

Het terrein wordt voorzien van pompen waarmee het grondwater wordt weggepompt. Met een kleine graafmachine worden proefsleuven gegraven. Laag voor laag wordt dan de grond weggehaald tot er archeologische sporen zichtbaar worden. Dan wordt handmatig verder gewerkt. Op sommige plekken wordt een kijkgat gemaakt, waarmee diepere lagen worden bekeken. Alles wordt gefotografeerd en eventuele sporen gedocumenteerd. Er zijn ook terreinen waar al eerder onderzoek heeft plaatsgevonden en waar nu aanvullend onderzoek wordt gedaan.