Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Het proefsleuvenonderzoek in Zuiderloo is afgerond. De meest opvallende vondst? Een grote hoeveelheid waterputten uit de Romeinse IJzertijd (enkele eeuwen na Chr.): bijna 30 stuks.

Ze zijn allemaal bijzonder! De wanden zijn gemaakt van plaggen. En bij sommige putten ligt onderin een frame van houten planken (foto hierboven), of een karrenwiel. De binnenkant is opgevuld, daarin is vooral veel aardewerk gevonden (foto hiernaast).

Het is de eerste keer dat er in Zuiderloo vondsten zijn gedaan uit deze tijd. Eerder zijn al vondsten uit de Bronstijd en de Middeleeuwen gedaan.