Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Waterput met massieve houten constructie zet archeologen voor raadsel

Het archeologisch onderzoek in Zuiderloo is voorlopig beëindigd met het bergen van een massieve houten constructie. Het is de zwaarte van de constructie die de archeologen voor een raadsel stelt. Het betreft een vierkante bekisting met afmetingen van circa 2 x 2 meter. Voor de bouw zijn tenminste twee eiken gekapt. Op een diepte van circa 2 meter lag de wortel van een van de eiken.

Een ding is zeker, er heeft water in de put gestaan. De put ligt aan de rand van een vroegmiddeleeuws bewoningslint aan de Hoogeweg. Hier zijn in de afgelopen jaren talrijke sporen van boerderijen met bijgebouwen en waterputten opgegraven. Ze zijn allemaal uit de tijd tussen 500 en 900 na Chr. Meer naar het oosten toe zijn ook prehistorische bewoningssporen opgegraven. Rondom de waterput waren dit sporen van een eergetouw (voorloper van de ploeg) op een dieper niveau onder de vroegmiddeleeuwse cultuurlaag. Met een eergetouw werd de aarde voor de akkers opengescheurd.

Een waterput die is opgegraven is te zien in het Huis van Hilde, het archeologisch informatiecentrum van de provincie Noord Holland.