Ruimte voor leven en wonen - op de strandwal van Heiloo
 

Wat grondlagen ons vertellen

Inmiddels is er een proefsleuf gegraven ter hoogte van de Spanjaardslaan. De sleuf is ca 4 meter breed, het werkvlak is ca 2 meter breed. Er zijn nog geen vondsten gedaan. Wel zijn de grondlagen uit de verschillende tijdperken goed zichtbaar.

Archeologe Silke Lange: 'Op de foto hiernaast is van boven naar beneden te zien: de huidige leeflaag onder het maaiveld, dan een lichtbruine laag. Dit is een vrij recente laag van ca 80 tot 100 jaar oud. Daaronder ligt een pakket stuifzand, eigenlijk gewoon een duintje, en dan komen de cultuurlagen uit de prehistorische tijd van voor de jaartelling. De dondergrijze lagen zijn ontstaan in de bronstijd, ca 3500 jaar geleden. Hier lagen ook akkers, die de mensen met een eergetouw (een eenvoudige ploeg) hebben bewerkt. De exacte datering is op basis van de kleuren in de grondlagen niet te geven. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld vondsten nodig.'

'Soms zijn lichte strepen van stuifzand in de dondere lagen zichtbaar. Het stuiven was een groot probleem voor de boeren. Waarschijnlijk hebben ze voor een deel het stuiven zelf veroorzaakt dorodat ze de oorsponkelijke begroeiing hebben verwijderd en bomen hebben gekapt om de akkers aan te leggen. Dat zorgde voor een flinke erosie. Uiteindelijk hebben de boeren zich meer toegelegd op het houden van runderen.'